iškaršti

iškaršti
3 iškáršti 1. intr., tr. pasenti, nubaigti amžių: Tėvai meilingai iškaršo S.Dauk. Iškáršau jau aš savo amžį, t. y. gyvenau iki senatvės, pasenau J. Bebrūzdamas paseno, vylės vienok dailiai iškaršiąs M.Valanč. Žmogus iškaršta, alba pasensta MT133. Nei vėl turėtų žmogus laukti, iki iškaršęs, ik pasenęs ir apsirgęs BPII53. Senelė, nugalėdama senatvišką iškaršusio veido ir balso sustingimą, šūktelėjo jam . Iškáršusiai moteriškei tatai regėjos nepatogus daiktas DP462. Žmogus labai senas ir iškaršęs SPI165. ^ Pasigėręs gultų, iškáršęs mirtų J.Jabl; B. Laukas gimęs, laukas ir iškarš B. 2. tr. nusilpninti: Karštinė iškar̃šo žmogų J.Jabl. 3. intr. išnokti: ^ Pasėjau pipirais, išdygo skatikais, pražydo marčioms, iškaršo mergoms (grikiai) B. 4. intr. Tv mirti dėl senatvės. \ karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; prikaršti; sukaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • iškaršti — iškáršti vksm. Vieni̇̀ namiẽ iškáršta, kiti̇̀ svetur̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškaršti — 1 iškar̃šti, ia, ìškaršė tr. 1. iškedenti, iššukuoti vilnas karštuvais, paruošti vilnas verpti: Tokios suveltos vilnos, kaipgi ir iškar̃šti Kp. Jau kūma ìškaršei vilnas, tai dabar man padėk Gg. | refl. tr.: Išsikar̃šę vilnas, tuoj eisime namo Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkaršti — 1 perkaršti tr. 1. dar kartą iškaršti: Vežk vilnas perkaršti, o tai beveik tokios, kaip ir buvo Gg. 2. šnek. permušti, perdaužti: Sakiau, kad tose nibrėse kam nors galvą parkarš Krš. karšti; apkaršti; atkaršti; įkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakaršti — 1 prakar̃šti, ia, pràkaršė tr. 1. kiek iškaršti: Prakar̃šk vilnų kojinėm Rm. | refl. tr. Ds. 2. šnek. praskelti, pramušti: Anam vaikai su akminu galvą pràkaršė Krš. karšti; apkaršti; atkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 3 apkaršti intr. Š apsenti: Aš apkaršau jau, t. y. apsenau J. Mūsų senelis jau apkaršęs rš. Apkaršusi senystė R17, N. karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaršti — 1 atkar̃šti, ia, àtkaršė ( o) 1. tr. Š šnek. išperti, apkulti, apmušti: Àtkaršiau jį, tai, regi, kap klauso Tvr. Atkaršiau atkaršiau, tai dar tyli, neverkia Prl. Kad mušė, tai mušė – atkaršė ir šonus Pns. Tėvas jį dar mažiuką atkar̃šdavo Dsm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eržilas — er̃žilas sm. (3b) K, J; SD127, SD351 1. veislinis kumelys: Ar nenustosi kaip er̃žilas žvengęs? Jnšk. Er̃žilas tuo stalde pagavo žvengt Sch221. Eržilui ėjo ugnis iš ausų ir nasrų MitI378. Eržilus, žirgus augino KlvD355. ^ Lenda į akis kaip eržilas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaižyti — tr. K 1. išimti iš lukšto, išgliaudyti, išlukštenti: Eik padėt šabalbonų išaižyt Brž. Vaikai visą apačią žardo [žirnių] išaižė Ktk. Akacijų sėklos išaižomos iš ankštarėlių rš. | refl. tr., intr. MŽ, L, K Išsiaižyk žirnius (ankštis) ir valgyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaldabyti — išaldãbyti tr. išpliekti, iškaršti: Už vaikų mušinėjimą kad išaldãbijau kailį, kad ir bobutė būdama atsimins Brs. aldabyti; išaldabyti; nualdabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”